Francisca van der Laan

Francisca van der Laan

BIG register : 29034267504

Kinderfysiotherapeut/praktijkhouder/ sensorisch integratie deskundige Mede oprichtster Jeugdplein OuderAmstel

Mijn naam is Francisca, ik werk ruim 25 jaar als fysiotherapeute. Na mijn opleiding ben ik mezelf eerst breed gaan ori├źnteren in dit mooie vak, door diverse cursussen te volgen en met veel verschillende doelgroepen te werken.
Ik heb veel dingen gedaan in die tijd, zoals begeleiden van eredivisie sporters, geven van zwangerschapsbegeleidingcursus en hydrotherapie.
Ik was zelf een puber toen ik de kans kreeg vanuit de middelbare school in een revalidatiecentrum stage te doen, vanaf dat moment wist ik wat ik wilde gaan doen. Het begeleiden van kinderen en bewegen als middel. Kinderen die vanwege een knieblessure niet meer mee kunnen doen aan hun favoriete sport, kinderen die vanwege aangeboren rugproblemen moeite hebben om te gaan lopen, maar ook een kinderen die vanwege gedragsproblemen niet tot vloeiend bewegen komen en worden belemmert in hun ontwikkeling vond ik reuze interessant.

Vanuit deze gedachten ben ik mijzelf gaan specialiseren in kinderfysiotherapie en ben ik vanaf 1996 geregistreerd kinderfysiotherapeut.
Elk kind is weer uniek, kennis op diverse gebieden in de ontwikkeling is daarom belangrijk.
Ik ben mijzelf gaan verdiepen in de motorische ontwikkeling 0-2 jaar, motorische problemen bij het schrijven, centraal neurologische problematiek bij kinderen en neuromusculaire aandoeningen. De motorische ontwikkeling en begeleiding van kinderen met een zintuigelijk beperking van visus of gehoor is een aandachtsgebied. Vanuit de kinderorthopedie is het begeleiding van kinderen met scoliose, klompvoeten een aandachtsgebied.
Mijn werk doe ik nog steeds met veel passie voor het vak.

Ik zoek regelmatig collega’s op om de samenwerking rondom het kind goed neer te zetten, dit zijn paramedisch collega’s vanuit ergotherapie, logopedie en psychologie. Vanaf juni 2011 doe ik dit vanuit mijn eigen praktijk nadat ik ervaring heb opgedaan in diverse praktijken voor kinderfysiotherapie, regulair en speciale basisonderwijs, KDC (dagcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen) en kinderfysiotherapie op school voor doven en slechthorende kinderen.

Ik wilde graag een plek voor kinderen en hun ouders/verzorgers realiseren waar ze verschillende zorg op maat kunnen vinden. Sinds mei 2016 openen we gezamenlijk Jeugdplein OuderAmstel.
Recent heb ik als scholing de verdiepingsmodule van prikkelverwerking bij kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) gevolgd bij Anders Kijken naar Kinderen.